• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. pracowania projektu wykonawczego modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii elektrycznej

Dotyczy: Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii elektrycznej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w celu dostosowania do wymogów zasady TPA, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.

Znak sprawy: DWE/09/05/2022

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Project Wojciech Dzienis

 

Numer Oferty Oferent Wartość z oferty netto Kryterium
Cena oferty –
waga 100%
przyznana punktacja
1 Project Wojciech Dzienis 8 899,31 brutto 100 pkt.
Załączniki:
Pobierz plik (20220520010-wybor_oferty.pdf)20220520010-wybor_oferty.pdf40 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119