• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. aktualizacji instrukcji p.poż. oraz wykonania przeglądu sprzętu p.poż.

Dotyczy: Aktualizacja i dostosowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących przepisów oraz wykonanie przeglądu sprzętu p.poż. (gaśnice i hydranty),

ZANK sprawy DOŚiI/6/2022

 

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 11, złożoną przez wykonawcę FirePerfect Sebastian Sut.

 

Ranking złożonych ofert:

Numer Oferty Oferent Wartość netto z oferty Przyznana puktacja
Kryterium cena
1 Salud y Seguridad en la Trabaja Szkolenia BHP  Szkolenia edukacyjne 2 500,00 zł 54,96
2 Usługi BHP i PPOŻ Michał Przychodzki 3 820,00 zł 35,97
3 Dukielski-OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Maciej Dukielski 4 400,00 zł 31,23
4 Technika i Bezpieczeństwo Sp. z o.o.,                                 2 022,40 zł 67,94
5 Hold Fire Damian Żydaczek 2 900,00 zł 47,38
6 JJ Pro Ochrona Przeciwpożarowa Jakub Jakubiec 7 413,00 zł 18,54
7 RINAR Rafał Krakowiak 4 520,00 zł 30,40
8 PROTECT Inżynieria Pożarowa 4 700,00 zł 29,23
9 Firewall Emilia Żmijewska-Łapiońska 1 631,00 zł 84,24
10 POŻ – INSTALACJE Tomasz Klimczak 3 496,00 zł 39,30
11 FirePerfect Sebastian Sut 1 374,00 zł 100,00

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119