• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów

Dotyczy: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne wytworzonych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie.

Znak sprawy: DOŚiI/18/2022

 

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę PPHU EKON B. Sowińska, B. Janyga.

 

Ranking złożonych ofert:

Numer Oferty Oferent Wartość oferty Punktacja
kryterium cena
1  P.P.H.U. EKON B. Sowińska, B. Janyga  1 093,00 zł  100,00
2 MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński 3 032,00 zł 36,05
3 Chimirec-Polska Sp. z o.o. 1 219,50 zł 89,63
4 PPHU ABBA EKOMED Sp. z o.o 12 956,00 zł 8,44
5 ECO HARPOON- RECYCLING Sp. z o.o. Wykonawca nie odbiera wszystkich  wskazanych w ofercie kodów odpadowych n.d.
6 Polska Grupa Recyklingu PROECO Sp. z o.o. 1 762,00 zł 62,03

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119