• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wymiany pokrycia dachowego

ZNAK SPRAWY 14/III/2023/DAiK

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i materiałami na budynku biurowym ZEC w Wołominie, w trybie Zapytania Cenowego wg Regulaminu Udzielania Zamówień.

Termin składania ofert upływa 31.03.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 10:30.

Dokumentacja postępowania (Zapytanie cenowe, formularz ofertowy,  itp.) dostępna do pobrania poniżej w załączaniu.

 

2023.03.28 - Uzupełnienie 1

---------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym zapytaniem udziela następującej odpowiedzi.

1.    Zwracam się z zapytaniem z uwagi na niski kąt spadku pokrycia dachowego czy wyrażają zgodę na zastosowanie blachy trapezowej T35 z zachowaniem warunków opisu przedmiotu zamówienia.
Odp. 1. Tak, dopuszczamy oferty blachy trapezowej o wyższym profilu niż podana w zapytaniu.

 

2023.03.31 - Informacja z otwarcia ofert

---------------------------------------

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer ofert Oferent Wartość netto materiały Wartość netto robocizna Wartość brutto łączna Okres gwarancji na usługę
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn sp.j. 79 895,00 zł 60 000,00 zł

172 070,85 zł

100 miesięcy
2. Budek Dachy i Elewacje Marcin Budek 75 000,00 zł 30 700,00zł 130 011,00 zł 24 miesiące
3. Z.R.B. „Konrad” Konrad Kwiecień 68 084,00 zł 44 713,00 zł 138 740,31 zł 60 miesięcy
4. BUD-REM PBO - - 200 490,00 zł 48 miesięcy
5. Brzózka Zbigniew Bud-Partner 80 000,00 zł 35 000,00 zł 141 450,00 zł 24 miesiące
6. TMB MAAT SP. Z O.O. SP.K. 75 569,21 zł 98 940,16 zł 214 646,53 zł 60 miesięcy
7. DACH-WALDI Michałowski Waldemar 65 000,00zł 41 000,00 zł 130 380,00 zł 36 miesięcy

 

 

2023.04.04 - Informacja ws. negocjacji

---------------------------------------

Zamawiający informuje, że oferty uzyskały następującą punktację:

Numer ofert Oferent Cena łączna netto Cena łączna brutto Kryterium cena – przyznana punktacja Okres gwarancji na usługę Kryterium gwarancja -przyznana punktacja Przyznana punktacja łącznie
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn sp.j. 139 895,00 zł 172 070,85 zł 60,45 100 20 80,45
2. Budek Dachy i Elewacje Marcin Budek 105 700,00 zł 130 011,00 zł 80 24 4,8 84,80
3. Z.R.B. „Konrad” Konrad Kwiecień 112 797,00 zł 138 740,31 zł 74,97 60 12 86,97
4. BUD-REM PBO 163 000,00 zł 200 490,00 zł 51,88 48 9,6 61,48
5. Brzózka Zbigniew Bud-Partner 115 000,00 zł 141 450,00 zł 73,53 24 4,8 78,33
6. TMB MAAT SP. Z O.O. SP.K. 174 509,37 zł 214 646,53 zł 48,46 60 12 60,46
7. DACH-WALDI Michałowski Waldemar 106 000,00 zł 130 380,00 zł 79,77 36 7,2 86,97

 

W związku ze co najmniej 2 oferty uzyskały ta tama liczbę punktów, zamawiający postanawia przeprowadzić negocjacje w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, dlatego  zaproszono oferentów do złożenia korzystniejszych ofert.

 

2023.04.04 - Zaproszenie do negocjacji

---------------------------------------

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zdecydował że prowadzi negocjacje. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dopuścił możliwość przeprowadzenia negocjacji w myśl punktu II ustęp 3 Zapytania Cenowego, w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Termin składania ulepszonych ofert mija 07.04.2023r o godzinie 12.00.

 

2023.04.12 - Informacja z otwarcia ofert

---------------------------------------

Zamawiający informuje, że w trybie negocjacji wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Oferent Wartość netto materiały Wartość netto robocizna Wartość brutto łączna Okres gwarancji na usługę
1. DACH-WALDI Michałowski Waldemar 60 000,00 zł 40 000,00 zł 123 000,00 zł 100 miesięcy
2. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn sp.j. 68 500,00 zł 60 999,00 zł 159 283,77 zł 100 miesięcy
3. Budek Dachy i Elewacje Marcin Budek 66 000,00 zł 33 000,00 zł 121 770,00 zł 100 miesięcy

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119