• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. dostawy wanny do przenośnika zgrzebłowego

ZNAK SPRAWY – DWE/15A/10/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie Dostawa kompletnej wanny do przenośnika zgrzebłowego OZ.GW-57A kotła WR-25 w ilości 2 szt.

Termin składania ofert upływa 06.11.2023 r. o godzinie 10:00.
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dokument wysłany elektronicznie należy podpisać - podpisem kwalifikowanym, podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.  
Oferta złożona w inny sposób niż wymagany w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023  r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja postępowania (Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) dostępna do pobrania poniżej w załączeniu.

 

2023.11.06 - Informacja o wyborze oferty
----------------------------------------------

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Ergo-Grate Sp. z o.o

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty Wykonawca*

Kryterium 1
Wartość ogółem netto

 

Kryterium 1
Wartość ogółem brutto

 

Kryterium 1
Cena oferty – waga 100%
przyznana punktacja

1.

Ergo-Grate Sp. zo.o.
Ul. Gimnazjalna 56
26-600 Końskie

116 250 zł 142 987,50 zł 100 pkt

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119