Od węgla do nowoczesnych rozwiązań: jakie wyzwania stoją przed Wołominem?

Polska stoi na progu rewolucji energetycznej. W obliczu rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska i zmieniających się regulacji europejskich, zakłady energetyki cieplnej muszą przedefiniować swoje strategie. Jak Wołomin podchodzi do tych zmian? O wyzwaniach i możliwościach związanych z odchodzeniem od węgla i poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii w Wołominie opowiada Michał Rynkowski, doradca ZEC Wołomin ds. procesu transformacji.

Czemu zakłady energetyki cieplnej w Polsce muszą odchodzić od węgla i szukać alternatywnych źródeł?

Aby spełnić europejskie dyrektywy i zobowiązania klimatyczne, takie jak Protokół z Kioto i Porozumienie Paryskie, Polska musi zminimalizować swój ślad węglowy. Jako Europa podjęliśmy zamierzenie być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie w roku 2050. Oznacza to korzystanie z zasobów w sposób optymalny i zrównoważony, żeby umożliwić przyszłym pokoleniom życie w zdrowym środowisku.

Jakie innowacyjne rozwiązania mogą być wprowadzone w Wołominie w ramach dekarbonizacji, i jakie są ich potencjalne korzyści w kontekście gminy?

 

Planowane jest zastosowanie pomp ciepła, dla których dolnym źródłem będą wody geotermalne, oraz wdrożenie instalacji wytwarzających ciepło i energię elektryczną w jednym procesie (instalacje kogeneracyjne). Takie działania pozwalają na wykorzystanie najbardziej efektywnych technologicznie i ekonomicznie źródeł wytwarzania ciepła dla Wołomina. Jednocześnie planowane inwestycje mają na celu zapobieganie niekontrolowanym wzrostów cen ciepła dla mieszkańców gminy.

Jakie działania podejmuje Zakład Energetyki Cieplnej, aby zapewnić ekologiczną transformację?

Ochrona klimatu jest motorem zmian w procesie transformacji energetycznej. Od 2022 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie opracowywał strategię dekarbonizacji, której wdrożenie rozpoczęło się w 2023 roku. W ramach strategii Przedsiębiorstwo prowadzi działania związane z inwestycjami w efektywne źródła wytwarzania ciepła, w poprawę sprawności procesu dystrybucji ciepła oraz wykorzystywania i poszanowania ciepła u odbiorców.

Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z przestawieniem lokalnej infrastruktury energetycznej na nowoczesne źródła?

Główną korzyścią jest zachowanie przez Przedsiębiorstwo Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie wpływu na cenę ciepła w przyszłości. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu do produkcji ciepła najtańszych dostępnych źródeł w danym okresie. Ponadto, planowane do uruchomienia źródła ciepła wyróżniają się wysoką sprawnością wytwarzania oraz brakiem dodatkowych opłat, które są obecne przy wytwarzaniu ciepła z węgla.

Jakie możliwości stwarza odkrycie złóż geotermalnych w Wołominie, biorąc pod uwagę aktualne wyniki badań?

Odkrycie złóż geotermalnych otwiera nowe możliwości w produkcji czystej energii, ale niesie również wyzwania. Wyzwań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych jest wiele, począwszy od procedur administracyjnych, przez uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej od gestorów sieci, aż po wyzwania projektowe, takie jak zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych na etapie realizacji oraz przyszłej eksploatacji. Jednym z głównych wyzwań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, realizujących proces transformacji energetycznej, jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania i dotacji. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. również podejmuje starania w tym obszarze, aby ograniczyć wpływ kosztów inwestycji na odbiorców końcowych ciepła.

Artykuł opublikowany w „Wieści Podwarszawskie”

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119