Różnica w kwocie za dostawę energii cieplnej spowodowana znaczącym wzrostem dotychczasowej stawki podatku VAT.

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wołominie informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dniem 1 stycznia 2023 roku przestaje obowiązywać dotychczasowa stawka podatku VAT związana z dostawą ciepła systemowego do mieszkań odbiorców indywidualnych. Podatek za ogrzewanie „z domowych kaloryferów” wzrośnie z 5% aż do 23%. Zmiana będzie oznaczać zauważalną różnicę w rachunkach dla poszczególnych gospodarstw domowych. Oznacza to tym samym zakończenie programu tarczy antyinflacyjnej i wzrost kosztów codziennego utrzymania. Wzrost kosztów ciepła systemowego dla indywidualnych odbiorców w domach i mieszkaniach nie jest w żaden sposób zależny od decyzji podejmowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, a wynika jedynie z polityki podatkowej Ministerstwa Finansów związanej ze zmianą stawki VAT. Biorąc pod uwagę powyższe informacje sugerujemy odbiorcom optymalizację korzystania z energii cieplnej i odpowiednie gospodarowanie jej zasobami w domach i mieszkaniach.

W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

INFORMACJA: ODBIÓR WĘGLA Z PROGRAMU "PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE WOŁOMIN"

Po odbiór opłaconego paliwa stałego należy zgłosić się z fakturą oraz zaświadczeniem odbioru paliwa stałego.
Węgiel wydawany jest w godz. 8.00 – 14.00
Nr kontaktowy: (22) 787-55-80 wew. 112

Przypominamy, że opał nie jest pakowany a ZEC w Wołominie nie zapewnia transportu. Po odbiór opału należy przyjechać własnym środkiem transportu.

Węgiel jest ładowany koparko-ładowarką przednią łyżką.

Dostępny asortyment pochodzi z kopalń Polskiej Grupy Górnicznej  S.A.:
EKOGROSZEK „karlik” - kaloryczności 26MJ/kg
Węgiel KOSTKA -  kaloryczności 28MJ/kg

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.

L.p.Rodzaj usługiStawka opłaty nettoStawka opłaty brutto
1 Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 150,00 zł 184,50 zł
2 Opłata za uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 200,00 zł 246,00 zł
3 Odbiór techniczny nowego węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 180,00 zł 221,40 zł
4 Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 230,00 zł 282,90 zł
5 Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła nie wynikające z umowy 115,00 zł 141,45 zł
6 Zmiana nastaw sterowników pogodowych lub regulatorów temperatury w węźle będącym własnością Odbiorcy 115,00 zł 141,45 zł
7 Drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, płukanie filtrów i odmulaczy itp.) w węźle będącym własnością Odbiorcy 100,00 zł / h pracy 1) 123,00 zł
8 Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego, na okres powyżej 12 miesięcy 115,00 zł 141,45 zł
9 Konserwacja węzła cieplnego (stawka miesięcznej opłaty, po podpisaniu Umowy o świadczeniu usług konserwacyjnych) Jednofunkcyjny moc < 70kW) 60,00 zł 2) 73,80 zł
10 jednofunkcyjny (moc < 300 kW) 180,00 zł 2) 221,40 zł
11 Jednofunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
12 Dwufunkcyjny (moc < 70 kW) 90,00 zł 2) 110,70 zł
13 Dwufunkcyjny (moc < 300 kW) 230,00 zł 2) 282,90 zł
14 Dwufunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
15 Wielofunkcyjny wg wyceny indywidualnej

 

Uwagi dodatkowe:
1) minimalna stawka za usługę (w przypadku, gdy czas pracy nie przekracza 1 godziny)
2) po dokonaniu przeglądu węzła i zakwalifikowaniu urządzeń do konserwacji
3) usługi nie zamieszczone w Cenniku będą kalkulowane indywidualnie

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112