• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.

L.p.Rodzaj usługiStawka opłaty nettoStawka opłaty brutto
1 Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 150,00 zł 184,50 zł
2 Opłata za uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 200,00 zł 246,00 zł
3 Odbiór techniczny nowego węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 180,00 zł 221,40 zł
4 Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 230,00 zł 282,90 zł
5 Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła nie wynikające z umowy 115,00 zł 141,45 zł
6 Zmiana nastaw sterowników pogodowych lub regulatorów temperatury w węźle będącym własnością Odbiorcy 115,00 zł 141,45 zł
7 Drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, płukanie filtrów i odmulaczy itp.) w węźle będącym własnością Odbiorcy 100,00 zł / h pracy 1) 123,00 zł
8 Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego, na okres powyżej 12 miesięcy 115,00 zł 141,45 zł
9 Konserwacja węzła cieplnego (stawka miesięcznej opłaty, po podpisaniu Umowy o świadczeniu usług konserwacyjnych) Jednofunkcyjny moc < 70kW) 60,00 zł 2) 73,80 zł
10 jednofunkcyjny (moc < 300 kW) 180,00 zł 2) 221,40 zł
11 Jednofunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
12 Dwufunkcyjny (moc < 70 kW) 90,00 zł 2) 110,70 zł
13 Dwufunkcyjny (moc < 300 kW) 230,00 zł 2) 282,90 zł
14 Dwufunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
15 Wielofunkcyjny wg wyceny indywidualnej

 

Uwagi dodatkowe:
1) minimalna stawka za usługę (w przypadku, gdy czas pracy nie przekracza 1 godziny)
2) po dokonaniu przeglądu węzła i zakwalifikowaniu urządzeń do konserwacji
3) usługi nie zamieszczone w Cenniku będą kalkulowane indywidualnie

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119