W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Usługi dodatkowe

Cennik obowiązuje od 01.06.2018r.

L.p.Rodzaj usługiStawka opłaty nettoStawka opłaty brutto
1 Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 100,00 zł 123,00 zł
2 Opłata za uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 150,00 zł 184,50 zł
3 Odbiór techniczny nowego węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy 150,00 zł 184,50 zł
4 Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 200,00 zł 246,00 zł
5 Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła nie wynikające z umowy 100,00 zł 123,00 zł
6 Zmiana nastaw sterowników pogodowych lub regulatorów temperatury w węźle będącym własnością Odbiorcy 100,00 zł 123,00 zł
7 Drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, płukanie filtrów i odmulaczy itp.) w węźle będącym własnością Odbiorcy 85,00 zł / h pracy 1) 104,55 zł
8 Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego, na okres powyżej 12 miesięcy 100,00 zł 123,00 zł
9 Konserwacja węzła cieplnego (stawka miesięcznej opłaty, po podpisaniu Umowy o świadczeniu usług konserwacyjnych) Jednofunkcyjny moc < 70kW) 50,00 zł 2) 61,50 zł
10 jednofunkcyjny (moc < 300 kW) 150,00 zł 2) 184,50 zł
11 Jednofunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
12 Dwufunkcyjny (moc < 70 kW) 75,00 zł 2) 92,25 zł
13 Dwufunkcyjny (moc < 300 kW) 200,00 zł 2) 246,00 zł
14 Dwufunkcyjny (moc ≥ 300 kW) wg wyceny indywidualnej
15 Wielofunkcyjny wg wyceny indywidualnej

 

Uwagi dodatkowe:
1) minimalna stawka za usługę (w przypadku, gdy czas pracy nie przekracza 1 godziny)
2) po dokonaniu przeglądu węzła i zakwalifikowaniu urządzeń do konserwacji
3) usługi nie zamieszczone w Cenniku będą kalkulowane indywidualnie