ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Od lat dostarczamy energię cieplną dla mieszkańców Wołomina

Nieustannie dbamy o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

Rozwój i dane eksploatacyjne

Podstawowe wielkości dotyczące działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie

Całkowita moc zamówiona przez odbiorców w latach 2010 – 2020 wyrażona w MW

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Całkowita moc zamówiona [MW] 63,7 61,8 61,4 61,6 59,5 59,5 63,3 64,0 64,3 63,2 59,4

Wykres - moc zamówiona

 

Długość sieci ciepłowniczej w metrach

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Całkowita [m] 36882 38629 39059 40108 41806 43136 46817 47478 48948 49288 49607
preizolowana [m] 30123 31870 32300 33349 35047 36377> 40290 42198 42667 43189 43518

Wykres - długość sieci

 

Łączna ilość podłączonych węzłów cieplnych

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogółem 461 488 517 547 589 600 621 633 653 679 698
z opomiarowaniem i automatyką 457 484 513 543 589 600 621 633 653 679 698

Wykres - liczba węzłów