Różnica w kwocie za dostawę energii cieplnej spowodowana znaczącym wzrostem dotychczasowej stawki podatku VAT.

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wołominie informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dniem 1 stycznia 2023 roku przestaje obowiązywać dotychczasowa stawka podatku VAT związana z dostawą ciepła systemowego do mieszkań odbiorców indywidualnych. Podatek za ogrzewanie „z domowych kaloryferów” wzrośnie z 5% aż do 23%. Zmiana będzie oznaczać zauważalną różnicę w rachunkach dla poszczególnych gospodarstw domowych. Oznacza to tym samym zakończenie programu tarczy antyinflacyjnej i wzrost kosztów codziennego utrzymania. Wzrost kosztów ciepła systemowego dla indywidualnych odbiorców w domach i mieszkaniach nie jest w żaden sposób zależny od decyzji podejmowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, a wynika jedynie z polityki podatkowej Ministerstwa Finansów związanej ze zmianą stawki VAT. Biorąc pod uwagę powyższe informacje sugerujemy odbiorcom optymalizację korzystania z energii cieplnej i odpowiednie gospodarowanie jej zasobami w domach i mieszkaniach.

W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

INFORMACJA: ODBIÓR WĘGLA Z PROGRAMU "PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE WOŁOMIN"

Po odbiór opłaconego paliwa stałego należy zgłosić się z fakturą oraz zaświadczeniem odbioru paliwa stałego.
Węgiel wydawany jest w godz. 8.00 – 14.00
Nr kontaktowy: (22) 787-55-80 wew. 112

Przypominamy, że opał nie jest pakowany a ZEC w Wołominie nie zapewnia transportu. Po odbiór opału należy przyjechać własnym środkiem transportu.

Węgiel jest ładowany koparko-ładowarką przednią łyżką.

Dostępny asortyment pochodzi z kopalń Polskiej Grupy Górnicznej  S.A.:
EKOGROSZEK „karlik” - kaloryczności 26MJ/kg
Węgiel KOSTKA -  kaloryczności 28MJ/kg

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Szanowni Państwo,

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że spełniając Państwa prośby, uruchomił możliwość korzystania z usług dostarczania faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej.

Faktura elektroniczna, zwana w skrócie e-fakturą, zawiera takie same dane jak faktura w wersji tradycyjnej i ma taką samą moc prawną jak faktura papierowa. Usługa ta jest także bardzo bezpieczna, co w obecnych niepewnych czasach pandemii odgrywa istotną rolę. W momencie aktywacji tej usługi, e-faktura zastępuje dotychczasową, papierową formę tego dokumentu.
Usługa e-korespondencja jest bezpłatna. Umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji o ilości zużytego ciepła i wynikających z tego tytułu należnościach. Zapewnia również możliwość szybkiej wymiany innej korespondencji pomiędzy ZEC a Odbiorcą.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

Każdy Odbiorca posiadający zawartą z ZEC w Wołominie Sp. z o.o. umowę sprzedaży ciepła, ma możliwość otrzymywania e-faktur oraz prowadzenia innej korespondencji z ZEC w formie elektronicznej.

 

KORZYŚCI Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

- Szybki i wygodny obieg dokumentów.
- Troska o środowisko – e-faktura to mniejsze zużycie papieru, ochrona drzew i środowiska.
- Ułatwienie planowania wydatków – e-faktura przesyłana jest na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail niemal natychmiast po jej wystawieniu.
- Eliminacja opóźnień w doręczaniu faktur.
- Brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów – e-faktury możemy katalogować na dysku komputera, przez co nie zajmują miejsca i są zawsze pod ręką.
- Brak ryzyka niepożądanego ujawnienia danych Odbiorcy – dzięki e-fakturze mamy pewność, że dokument nie trafi w niepowołane ręce i nie zostanie zagubiony lub zniszczony.

JAK URUCHOMIĆ USŁUGĘ E-KORESPONDENCJI

Aby uruchomić usługę e-korespondencji należy:
1. Zapoznać się z treścią „Regulaminu e-korespondencji obowiązującego w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”, dostępnym na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.
2. Wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. załączony do niniejszej korespondencji „Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”. Wniosek dostępny jest również w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 2, przed uruchomieniem usługi przeprowadzana jest weryfikacja poprawności funkcjonowania komunikacji elektronicznej zgodnie
z § 3 punkt 7 i 8 Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji, faktury, jak również inna korespondencja pomiędzy ZEC a Odbiorcą, będzie prowadzona w formie elektronicznej.

 

JAK ZGŁOSIĆ ZMIANĘ ADRESU E-MAIL, NA KTÓRY DOSTARCZANA JEST E-KORESPONDENCJA

Aby zgłosić zmianę adresu e-mail należy:
1. Wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. „Wniosek o wprowadzenie zmiany w danych teleadresowych dla przesyłania faktur oraz innej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną”. Wniosek dostępny jest w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

 

JAK ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

Aby zrezygnować z usługi e-korespondencja należy:
1. Wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. „Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”. Oświadczenie dostępne jest w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywowania usługi e-korespondencja, dzięki czemu wspólnie przyczynimy się do ochrony środowiska i oszczędzimy swój czas.

Dodatkowe informacje na temat usługi e-korespondencja można uzyskać pod numerem telefonu 22 787-55-80/81 wewnętrzny 129 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00).Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112