• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Szanowni Państwo,

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że spełniając Państwa prośby, uruchomił możliwość korzystania z usług dostarczania faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej.

Faktura elektroniczna, zwana w skrócie e-fakturą, zawiera takie same dane jak faktura w wersji tradycyjnej i ma taką samą moc prawną jak faktura papierowa. Usługa ta jest także bardzo bezpieczna, co w obecnych niepewnych czasach pandemii odgrywa istotną rolę. W momencie aktywacji tej usługi, e-faktura zastępuje dotychczasową, papierową formę tego dokumentu.
Usługa e-korespondencja jest bezpłatna. Umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji o ilości zużytego ciepła i wynikających z tego tytułu należnościach. Zapewnia również możliwość szybkiej wymiany innej korespondencji pomiędzy ZEC a Odbiorcą.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

Każdy Odbiorca posiadający zawartą z ZEC w Wołominie Sp. z o.o. umowę sprzedaży ciepła, ma możliwość otrzymywania e-faktur oraz prowadzenia innej korespondencji z ZEC w formie elektronicznej.

 

KORZYŚCI Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

- Szybki i wygodny obieg dokumentów.
- Troska o środowisko – e-faktura to mniejsze zużycie papieru, ochrona drzew i środowiska.
- Ułatwienie planowania wydatków – e-faktura przesyłana jest na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail niemal natychmiast po jej wystawieniu.
- Eliminacja opóźnień w doręczaniu faktur.
- Brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów – e-faktury możemy katalogować na dysku komputera, przez co nie zajmują miejsca i są zawsze pod ręką.
- Brak ryzyka niepożądanego ujawnienia danych Odbiorcy – dzięki e-fakturze mamy pewność, że dokument nie trafi w niepowołane ręce i nie zostanie zagubiony lub zniszczony.

JAK URUCHOMIĆ USŁUGĘ E-KORESPONDENCJI

Aby uruchomić usługę e-korespondencji należy:
1. Zapoznać się z treścią „Regulaminu e-korespondencji obowiązującego w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”, dostępnym na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.
2. Wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. załączony do niniejszej korespondencji „Wniosek o przesyłanie faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”. Wniosek dostępny jest również w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 2, przed uruchomieniem usługi przeprowadzana jest weryfikacja poprawności funkcjonowania komunikacji elektronicznej zgodnie
z § 3 punkt 7 i 8 Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji, faktury, jak również inna korespondencja pomiędzy ZEC a Odbiorcą, będzie prowadzona w formie elektronicznej.

 

JAK ZGŁOSIĆ ZMIANĘ ADRESU E-MAIL, NA KTÓRY DOSTARCZANA JEST E-KORESPONDENCJA

Aby zgłosić zmianę adresu e-mail należy:
1. Wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. „Wniosek o wprowadzenie zmiany w danych teleadresowych dla przesyłania faktur oraz innej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną”. Wniosek dostępny jest w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

 

JAK ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI E-KORESPONDENCJA

Aby zrezygnować z usługi e-korespondencja należy:
1. Wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby ZEC w Wołominie Sp. z o.o. „Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur oraz innej korespondencji drogą elektroniczną”. Oświadczenie dostępne jest w siedzibie ZEC oraz na naszej stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywowania usługi e-korespondencja, dzięki czemu wspólnie przyczynimy się do ochrony środowiska i oszczędzimy swój czas.

Dodatkowe informacje na temat usługi e-korespondencja można uzyskać pod numerem telefonu 22 787-55-80/81 wewnętrzny 129 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00).

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119