W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

Dofinansowanie przez WFOŚiGW inwestycji realizowanych w 2018 -2019 roku

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że realizowane zadanie inwestycyjne pt: „Poprawa efektywności systemu przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w Wołominie poprzez wymianę kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną oraz montaż nowych węzłów dwufunkcyjnych" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 635 000,00 zł.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW inwestycji realizowanych w 2016r

wfosigw 430

Wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Mieszka I9, Kościelnej 58,60,62 i Legionów 32 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 460 000 zł

Dofinansowanie przez WFOŚiGW inwestycji realizowanych w 2015r

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że zrealizowane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pt: „Modernizacja systemu cieplnego w Wołominie w celu zwiększenia sprawności wytwarzania energii cieplnej i zmniejszenia strat przesyłowych" zostało wsparte finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczką w kwocie 1 900 000,00 zł z umorzeniem w wysokości do 10,5% kwoty pożyczki.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW inwestycji realizowanych w 2014r

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że realizowane w 2014 roku zadanie inwestycyjne pt: „Modernizacja technologi wodnej Ciepłowni w Wołominie z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania" zostało wsparte finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nisko oprocentowaną pożyczką w kwocie 690 000,00 zł z możliwością 10% umorzenia.

Modernizacje w ZEC przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o  konsekwentnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska atmosferycznego w Wołominie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń m.in. likwidując źródła tzw. niskiej emisji, modernizując kotły węglowe i  instalację odpylania oraz inne urządzenia technologiczne.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW inwestycji realizowanych w 2013r

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że realizowane w 2013 roku zadanie inwestycyjne pt: „Modernizacja systemu cieplnego w Wołominie w zakresie wymiany węzłów grupowych na indywidualne, wymiany odcinków sieci oraz modernizacja kotła WR-25 nr 2" zostało wsparte finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nisko oprocentowaną pożyczką w kwocie 1 980 000,00 zł z możliwością 20% umorzenia.

Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 19.03.2013r

wfosigw 430

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013r rozpatrzył pozytywnie wniosek ZEC o umorzenie części pożyczki nr 126/10/OA/P z dnia 22.10.2010r zaciągniętej na realizację zadania pn.: "Obniżenie emisji powierzchniowej w Wołominie poprzez podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynków stanowiących źródła niskiej emisji".