• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak dostępności języka migowego,
- filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą zatrudnioną na stanowisku – Informatyk na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się również telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu 22 787 55 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Szosa Jadowska 49 w Wołominie prowadzi, od strony parkingu, wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Po wejściu do budynku należy udać się do Sekreteriatu, który znajduje się w głębi korytarza po lewej stronie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek biurowy jest budynkiem parterowym i nie posiada windy ani schodów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem toalety, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku zakładu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest 1 specjalnie oznakowane miejsce parkingowe na parkingu przy budynku biurowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usługi pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony poniżej:
- kontakt telefoniczny pod nr: 22 787 55 80
- e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyspieszenia jej załatwienia.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie obecnie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119