• Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina
    Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina

I.Źródła ciepła
Zakład posiada zainstalowaną nominalną moc cieplną o wielkości 64,57 MW. Wykaz jednostek produkujących ciepło przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj źródła ciepła Moc cieplna znamionowa Nominalna moc cieplna w paliwie Rodzaj paliwa Parametry znamionowe wymuszonego obiegu wody
Kocioł WR-25/M Nr1 19,50 MW 23,22 MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł WR-25 Nr2 29,07MW 35MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł WR-10 10 MW 14,1 MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł KOG6 6,0 MW 6,81 MW gaz ziemny, olej opałowy 150/70 °C

Wszystkie kotły oraz układ technologiczny objęte są systemem kompleksowej automatyzacji i monitoringu w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej poprzez optymalizację procesu spalania wraz z pełną wizualizacją i archiwizacją danych z przebiegu procesów technologicznych oraz kontrolą i monitoringiem poszczególnych urządzeń. W celu dalszego zmniejszenia emisji pyłów, wszystkie kotły posiadają nowoczesne instalacje odpylania spalin.
Regularne kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazują, że eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymaganiami z jednoczesnym dotrzymaniem obowiązujących standardów środowiskowych.
Do produkcji energii zakład wykorzystuje odnawialne źródła energii. Już od 2007 roku eksploatuje instalację kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład w sieci ciepłowniczej oraz wody na potrzeby własne pracowników. W roku 2015 wybudował minielektrownię fotowoltaiczna 5kW.

Na systemy ciepłownicze stale narzucane są zwiększone wymogi odnośnie ochrony środowiska. Podnosimy standardy produkcji ciepła tak, aby dostosować się do zaostrzonych przepisów. Stale ograniczamy emisję pyłów i gazów do atmosfery w tym emisje CO2.

II.Sieci ciepłownicze
Odbiorcy ciepła zasilani są ze wspólnej sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni przy ul. Szosa Jadowska 49. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
Dla warunków obliczeniowych temperatura tej wody na wyjściu z Centralnej Ciepłowni wynosi 115 °C w rurociągu zasilającym oraz 65 °C w rurociągu powrotnym.
Sukcesywnie modernizujemy istniejące sieci i przyłącza ciepłownicze inwestując w systemy z rur preizolowanych. Ograniczamy tym samym straty ciepła na przesyle oraz zwiększamy niezawodność dostaw ciepła do odbiorcy.
Wszystkie grupowe węzły ciepła zamieniliśmy na węzły indywidualne o wyższej sprawności i lepszym komforcie użytkowania.

III. Odbiorcy
Ciepło dostarczane jest do indywidualnych węzłów cieplnych, które są własnością ZEC lub odbiorców. Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła i związane z tym koszty ponoszone przez ZEC, podział na grupy odbiorców przedstawia się następująco:

WW odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych, które są eksploatowane przez ZEC i stanowią jego własność
WO odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych, które są eksploatowane przez odbiorców i są ich własnością

Sieci i węzły cieplne objęte są systemem centralnego nadzoru i monitoringu pozwalającego na zdalną transmisję parametrów sieci ciepłowniczej oraz danych z wszystkich liczników ciepła (w tym danych z podliczników ciepła w budynkach wielorodzinnych). Dane uzyskiwane z systemu zdalnego odczytu są eksportowane do nowoczesnego oprogramowania finansowo - księgowego wdrożonego w ramach przeprowadzonej informatyzacji zakładu.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119