• Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet
  • Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet

Zakład jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło, dlatego mamy obowiązek pozyskania i umorzenia określonej ilości świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Obowiązek ten został nałożony przez Ustawę o efektywności energetycznej.

W 2015 roku uzyskaliśmy trzy Świadectwa Efektywności Energetycznej.
Wyróżnione zadania obejmowały:
- modernizację węzłów grupowych, polegającą na zamianie węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze
- modernizację układów pompowych instalacji wodnej, polegającą na zastąpieniu starych układów pompowych nowymi bardziej energooszczędnymi, dostosowanymi do istniejącej instalacji technologicznej
- zastąpienie istniejących źródeł oświetlenia zewnętrznego źródłami energooszczędnymi LED

Łączna roczna oszczędność energii pierwotnej wynikająca z przyznanych przez Prezesa URE certyfikatów wynosi 14 408 GJ (344,13 toe ).

Zakład stale realizuje zadania służące poprawie efektywności energetycznej. W kolejnych latach planujemy pozyskanie nowych Świadectw Efektywności Energetycznej.

W 2017 roku otrzymaliśmy jedno Świadectwo Efektywności Energetycznej za zadanie polegające na wymianie węzłów cieplnych czyli na likwidacji węzłów grupowych i zabudowie w to miejsce indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Łączna roczna oszczędność energii pierwotnej wynikająca z przyznanych przez Prezesa URE certyfikatów wyniosła 1617,8 GJ (38,641 toe).

ZEC w miarę możliwości realizuje zadania służące poprawie efektywności energetycznej.

W kolejnych latach planujemy pozyskanie nowych Świadectw Efektywności Energetycznej.

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119