W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

Efektywność energetyczna

Zakład jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło, dlatego mamy obowiązek pozyskania i umorzenia określonej ilości świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Obowiązek ten został nałożony przez Ustawę o efektywności energetycznej.

W 2015 roku uzyskaliśmy trzy Świadectwa Efektywności Energetycznej.
Wyróżnione zadania obejmowały:
- modernizację węzłów grupowych, polegającą na zamianie węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze
- modernizację układów pompowych instalacji wodnej, polegającą na zastąpieniu starych układów pompowych nowymi bardziej energooszczędnymi, dostosowanymi do istniejącej instalacji technologicznej
- zastąpienie istniejących źródeł oświetlenia zewnętrznego źródłami energooszczędnymi LED

Łączna roczna oszczędność energii pierwotnej wynikająca z przyznanych przez Prezesa URE certyfikatów wynosi 14 408 GJ (344,13 toe ).

Zakład stale realizuje zadania służące poprawie efektywności energetycznej. W kolejnych latach planujemy pozyskanie nowych Świadectw Efektywności Energetycznej.

W 2017 roku otrzymaliśmy jedno Świadectwo Efektywności Energetycznej za zadanie polegające na wymianie węzłów cieplnych czyli na likwidacji węzłów grupowych i zabudowie w to miejsce indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Łączna roczna oszczędność energii pierwotnej wynikająca z przyznanych przez Prezesa URE certyfikatów wyniosła 1617,8 GJ (38,641 toe).

ZEC w miarę możliwości realizuje zadania służące poprawie efektywności energetycznej.

W kolejnych latach planujemy pozyskanie nowych Świadectw Efektywności Energetycznej.