• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 23.11.2023r.

L.p. Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny
lub stawki opłat (*)
1 Cena za zamówioną moc cieplną 
za rok [zł/MW] 86 440,56 zł
rata za miesiąc [zł/MW] 7 203,38 zł
2 Cena ciepła [zł/GJ] 89,45 zł
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 22,75 zł

 

(*) – ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane w okresie 01.10.2022 r. – 14.10.2022 r.

  Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny lub stawki opłat (*)
1

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
rata za miesiąc


[zł/MW]


106 264,44
8 855,37

2 Cena ciepła [zł/GJ] 82,38
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 19,47

 

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 15.10.2022 r. 

  Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny lub stawki opłat (*)
1

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
rata za miesiąc


[zł/MW]


75 961,56
6 330,13

2 Cena ciepła [zł/GJ] 88,49
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 15,79

 

(*) - ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119