Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Informujemy, że w dniu 2020.08.14 biuro Zakładku Energetyki Cieplnej w Wołominie będzie nieczynne.

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

System ETS

ZEC Wołomin będąc instalacją do spalania paliw o mocy powyżej 20 MW zobowiązany jest od 2005 roku do uczestnictwa we Wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).
System EU ETS jest elementem polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz instrumentem służącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych; w tym dwutlenku węgla (CO2).
W ramach uczestnictwa w systemie zobowiązani jesteśmy do monitorowania, raportowania i rozliczania wielkości emisji zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Roczne ilości emitowanego do środowiska dwutlenku węgla ustalane są na podstawie paliwa zużytego w procesie produkcji energii cieplnej i rozliczane po uzyskaniu pozytywnych decyzji z weryfikacji rocznych raportów emisji CO2.
Na każdy rok kalendarzowy otrzymujemy przydział bezpłatnych praw do emisji - dopuszczalny limit na emisję CO2. Ustalany na poziomie unijnym limit zgodnie z przyjętymi założeniami polityki klimatycznej z roku na rok ulega zmniejszeniu.
Ograniczanie przydziałów bezpłatnych praw do emisji ma na celu osiągnięcie unijnego celu redukcyjnego, zgodnie z którym w 2020 roku emisja z wszystkich instalacji uczestniczących w EU ETS powinna być o 21% mniejsza niż w roku 2005.
Projektowane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej wskazują na dalsze zaostrzanie wymagań środowiskowych wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.