W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

System ETS

ZEC Wołomin, będąc instalacją do spalania paliw o mocy powyżej 20 MW, zobowiązany jest od 2005 roku do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W ramach uczestnictwa w systemie zobligowani jesteśmy do monitorowania, raportowania i rozliczania wielkości emisji zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Roczne ilości emitowanego do środowiska dwutlenku węgla ustalane są na podstawie paliwa zużytego w procesie produkcji energii cieplnej i rozliczane po uzyskaniu pozytywnych decyzji z weryfikacji rocznych raportów emisji CO2. Na każdy rok kalendarzowy otrzymujemy przydział bezpłatnych praw do emisji - dopuszczalny limit na emisję CO2. Ustalany na poziomie unijnym limit, zgodnie z przyjętymi założeniami polityki klimatycznej, z roku na rok ulega zmniejszeniu. Ograniczanie przydziałów bezpłatnych praw do emisji ma na celu osiągnięcie unijnego celu redukcyjnego. Projektowane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej wskazują na dalsze zaostrzanie wymagań środowiskowych wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.