ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

System ETS

ZEC Wołomin będąc instalacją do spalania paliw o mocy powyżej 20 MW zobowiązany jest od 2005 roku do uczestnictwa we Wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W ramach uczestnictwa w systemie zobligowani jesteśmy do monitorowania, raportowania i rozliczania wielkości emisji zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Roczne ilości emitowanego do środowiska dwutlenku węgla ustalane są na podstawie paliwa zużytego w procesie produkcji energii cieplnej i rozliczane po uzyskaniu pozytywnych decyzji z weryfikacji rocznych raportów emisji CO2. Na każdy rok kalendarzowy otrzymujemy przydział bezpłatnych praw do emisji - dopuszczalny limit na emisję CO2. Ustalany na poziomie unijnym limit zgodnie z przyjętymi założeniami polityki klimatycznej z roku na rok ulega zmniejszeniu. Ograniczanie przydziałów bezpłatnych praw do emisji ma na celu osiągnięcie unijnego celu redukcyjnego. Projektowane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej wskazują na dalsze zaostrzanie wymagań środowiskowych wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.