• Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2022 roku

Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., podaje informacje na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia ciepła, sprzedanego w 2022 roku wraz z informacją o wpływie wytworzonego ciepła na środowisko.

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022 roku

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii w tym: 0,01
biomasa 0
geotermia 0
energetyka wiatrowa 0
energia słoneczna 0,01
duża energetyka wodna 0
mała energetyka wodna 0
2 Ciepło z termicznego przekształcania odpadów 0
3 Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 0
4 Węgiel kamienny 99,99
5 Węgiel brunatny 0
6 Gaz ziemny 0
7 Energetyka jądrowa 0
8 Inne(*) 0
RAZEM 100

(*) m.in. olej opałowy

 

2. Informacje o wpływie wytwarzanego ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dla paliw zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022 roku

Lp. Miejsce w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii cieplnej na środowisko Rodzaj paliwa Wielkość emisji[kg/rok] Odpady radioaktywne
CO2 SO2 NOx Pyły  
1 https://www.zec.wolomin.pl Węgiel kamienny 39 340 992,33 52 481,16 37 875,32 6 916,02 -

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (StrukturaPaliw2022.pdf)StrukturaPaliw2022.pdf880 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119