Geotermia a rosnąca efektywność energetyczna Wołomina

Geotermia, naturalne źródło ciepła ukryte głęboko pod ziemią, jest częścią planów zwiększenia efektywności energetycznej Wołomina. Z inicjatywy Urzędu Miasta i przy wsparciu Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC), gmina rozpoczęła ambitny projekt wykorzystania tego odnawialnego źródła energii. "Odwiert geotermalny to kluczowy element naszej strategii na rzecz samodzielności energetycznej," mówi Łukasz Marek, zastępca burmistrza Wołomina , podkreślając znaczenie uzyskanego dofinansowania w wysokości 12 milionów złotych.

Źródło geotermalne w Wołominie, poza celami rekreacyjno-leczniczymi, może być wykorzystane do produkcji ciepła. Jest to odpowiedź na rosnące koszty emisji CO2, które dla ZEC, głównie opierającego się na węglu, stanowią coraz większe obciążenie finansowe. "Biorąc pod uwagę rosnące koszty EUA, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii stało się dla nas priorytetem" wyjaśnia Karol Ciepielewski, prezes ZEC.

11 stycznia tego roku urząd Marszałkowski zatwierdził bez uwag dokumentację geologiczną wołomińskiego odwiertu. Obecnie trwa rozliczenie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny krok to studium wykonalności i biznesplan. Geotermia Wołomin będzie zasilać ZEC oraz usługi rekreacyjno - lecznicze. Są to cele zapisane w koncepcji inwestycyjnej Gminy Wołomin, która jako jedna z siedmiu miast w Polsce otrzymała grant z Unii Europejskiej (60 tys. euro z EUCF) na ten cel.

Jakie plany wykorzystania źródła geotermalnego na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej ma ZEC? Na nasze pytania odpowiedziała Aneta Ciuraj, kierownik Działu Inwestycji Strategicznych i Ochrony Środowiska w ZEC Wołomin.

 

 

Jak ZEC Wołomin ocenia swoją obecną zdolność do integracji energii geotermalnej? Czy są prowadzone prace nad adaptacją infrastruktury do technologii takich jak pompy ciepła korzystające z energii geotermalnej?

 

Zakład Energetyki Cieplnej od 2021 roku intensywnie pracuje nad strategią odejścia od węgla w produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Wołomin, by obecnie skupić się na pozyskiwaniu wszelkich dokumentów i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych. Gdy tylko zostanie potwierdzone przyznanie dofinansowania na realizację planowanych w strategii dekarbonizacji inwestycji, w tym tych wykorzystujących odnawialne źródła energii pod postacią wód geotermalnych, ZEC Wołomin jest gotowy do adaptacji tej formy energii w celu wykorzystania jej w procesie produkcji ciepła dla mieszkańców Wołomina. Mamy opracowany projekt koncepcyjny powiązania geotermii, wysokosprawnej kogeneracji oraz wysokotemperaturowych pomp ciepła, aby możliwie najefektywniej produkować ciepło na potrzeby zmieniającego się systemu ciepłowniczego. Jesteśmy na to gotowi organizacyjnie oraz technologicznie.

Jakie są korzyści ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie energii geotermalnej w kontekście działalności ZEC Wołomin?

 

Źródło geotermalne, przy odpowiednich parametrach, może stanowić doskonałe źródło ciepła bezpośrednio na potrzeby systemu ciepłowniczego. W przypadku parametrów średnich, może okazać się rewelacyjnym dolnym źródłem dla wysokotemperaturowych pomp ciepła, będąc jednocześnie bardzo atrakcyjnym kosztowo źródłem ciepła w systemie. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji ciepła bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w miksie energetycznym systemu ciepłowniczego, ograniczając emisję CO2 oraz związane z nią opłaty. Co więcej, ma to wyraźnie pozytywny wpływ na cenę produkcji ciepła.

 

 

Jakie są długoterminowe cele ZEC Wołomin w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej? Czy istnieje strategia dotycząca przyszłego rozwoju w tej dziedzinie?

Strategia dekarbonizacji ZEC Wołomin, będąca wieloletnim planem działania uwzględniającym wzrost wykorzystania energii odnawialnej, jest zatwierdzona i wdrażana. Jednocześnie śledzimy trendy oraz zmiany i nowości w technologiach wykorzystujących OZE. Nieustannie dokonujemy weryfikacji i sprawdzamy, czy na danym etapie realizacji strategii wdrażamy najbardziej korzystne technicznie i cenowo rozwiązanie, które daje szansę na zarządzanie przyszłą ceną ciepła. W ostatnich latach branża technologii wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii ciągle się zmienia i doskonali parametry. Korekcie podlegają także ceny zakupu samych urządzeń wytwórczych, dlatego trzymamy rękę na pulsie, rewidujemy założenia i udział technologii OZE w procesie wytwarzania ciepła będzie docelowo rósł.

Czy ZEC Wołomin planuje działania edukacyjne lub kampanie informacyjne na temat odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, skierowane do mieszkańców Wołomina?


Transformacja energetyczna wymaga zaangażowania zarówno wytwórców, jak i odbiorców ciepła. Bez współdziałania, otwartej komunikacji i działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, skuteczna transformacja energetyczna wydaje się być bardzo trudna. Proces ten jest długoterminowy i wymaga planowania oraz stopniowej realizacji, nie tylko w kontekście produkcji i zmian parametrów czynnika grzewczego, ale również adaptacji instalacji u odbiorców. Dlatego będziemy edukować i informować o zachodzących zmianach, a także tłumaczyć w jaki sposób odbiorcy ciepła mogą pozytywnie wpływać na cenę ciepła.

Artykuł ukazał się w Tygodniku „Wieści Podwarszawskie” nr 10/2024

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119