• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. czyszczenia kotłów WR-25 i WR10 - 2020r.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 28-07-2020r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 2 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:


KOBOS Bolesław Staszczyk
Maszkowo 11
75-640 Koszalin

która to przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:
cena czyszczenia 1 kotła: WR-25 – 6 800,00 PLN + VAT
WR-10 – 3 200,00 PLN + VAT

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach przetargowych.

Załączniki:
Pobierz plik (20200731010-WO.pdf)20200731010-WO.pdf50 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119