• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. modernizacji instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 2 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”.
została wybrana oferta firmy:


ECOSERV Sp. z o.o. Nieświń,
ul. Kielecka 3H,
26-200 Końskie

Cena łączna netto: 788 000,00 PLN
Gwarancja: 48 m-cy
Ilość referencji: 3
Ilość punktów wyznaczona zgodnie z kryteriami wyboru oferty zawartymi w SIWZ: 98,00pkt

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20200105001-WO.pdf)20200105001-WO.pdf54 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119