• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. modernizacji kotła WR-25 - 2021

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 2 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 22,2 MW” została wybrana oferta firmy:

Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
02-266 Warszawa, ul. Sycowska 54

w konsorcjum z firmą
Integrator Jerzy Orlikowski, Jarosław Kurkowski
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 42 lok.224

Cena łączna netto: 341 000,00zł
Kwota podatku VAT: 78 430,00 zł
Cena łączna brutto: 419 430,00 zł

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20210120002-WO.pdf)20210120002-WO.pdf59 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119