• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. aktualizacji planu rozwoju

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy złożonych ofert na opracowanie aktualizacji planu rozwoju ZEC w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, pod względem ceny, terminu wykonania oraz posiadanego doświadczenia, została wybrana oferta firmy:

WESTMOR CONSULTING
ul.1 Maja 1A
87-704 Bądkowo

Cena łączna oferty wynosi 30 000,00 zł + VAT ( w tym 12 000 zł aktualizacja planu rozwoju oraz 18 000 zł aktualizacja projektu założeń).

Dziękujemy za złożoną ofertę i zapraszamy do udziału w następnych planowanych postępowaniach związanych z koncepcjami oraz analizami techniczno – ekonomicznymi.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119