• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. wykonania robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów - Prądzyńskiego 13

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu ofertowym na Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Prądzyńskiego 13 na działce ew. nr 250/1, 252/1, obręb 28 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

Firma Usługowo - Handlowa „INSTAL-BUD”
Szczepan Jan Mielczarczyk,
Nowe Wypychy 20,
07-206 Somianka

Całkowita cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą wszystkich materiałów wynosi 42 000,00 zł netto.
Okres gwarancji – 5 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20210907006-wybor_oferty.pdf)20210907006-wybor_oferty.pdf51 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119