• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzymin na terenie ZEC Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzymin na terenie ZEC Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. została wybrana oferta firmy:

Rad-Trans Radosław Antoniuk,
05-230 Kobyłka,
ul. Napoleona 63A

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119