• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja z otwarcia ofert ws. wykonania okresowych prób, badań i pomiarów eksploatacyjnych rozdzielni SN 15kV

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem ws. „Wykonanie okresowych prób, badań i pomiarów eksploatacyjnych rozdzielni SN 15kV zasilającej obiekty Centralnej Ciepłowni w Wołominie” wpłynęły 2 oferty.

Numer sprawy: DWE/02/01/2022  

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 18 450,00 zł (brutto),

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Wykonawca Wartość z oferty Termin realizacji
1 OPA-ROW Sp. z o. o
ul. Józefa Rymera 40c
44-270 Rybnik
69 500,00zł netto
84 485,00 zł brutto
Terminy rozpoczęcia prac - 05.05.2022 r.
Termin zakończenia prac - 30.06.2022 r.
2 ELEKTRO-RED Waldemar Świder
ul. Mickiewicza 100C
26-021 Daleszyce
18 322,00 zł netto
22 536,06 zł brutto
Terminy rozpoczęcia prac - 25.04.2022 r.
Termin zakończenia prac - 30.06.2022 r.

Załączniki:
Pobierz plik (20220323005-informacja.pdf)20220323005-informacja.pdf34 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119