• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Wybór oferty ws. na dostawę miału węglowego energetycznego

Dotyczy: Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie

Znak sprawy ZP/1/2022

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę „MAR-KOKS”

Ranking złożonych ofert:

Nr oferty Oferent Wartość z oferty netto Przyznana punktacja
Kryterium 1
(Cena oferty – waga 100%)
1 Węglopasz 2 244,75 brutto/t 76,72 pkt.
2 MAR-KOKS 1 722,00 brutto/t 100 pkt.
3 PGE Paliwa sp. z o.o. - Oferta nie spełnia wymogów formalnych
4 MERVEX sp. z o.o. - Oferta nie spełnia wymogów formalnych

Załączniki:
Pobierz plik (20220429008_wybor_oferty.pdf)20220429008_wybor_oferty.pdf53 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119