• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja z otwarcia ofert ws. czyszczenia kotłów WR-25 i WR10

Dotyczy: sukcesywne czyszczenie części ciśnieniowej kotłów węglowych WR-25 oraz WR-10 po stronie ogniowej oraz podgrzewaczy wody. 

ZNAK SPRAWY DWE/10/06/2022

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 49 200(brutto).

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty Wykonawca Cena/koszt
1 Kobos Bolesław Staszczyk WR-25 8 200 zł  (1szt.)
WR-10 4 300 zł  (1szt.)
2 CLIMBEX Sp. z o.o WR-25 28 700 zł  (1szt.)
WR-10 20 700 zł  (1szt.)

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119