• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja o wyborze oferty ws. Wykonanie prac polegających na modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii elektrycznej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w celu dostosowania do wymogów zasady TPA

Dotyczy: Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii elektrycznej Zakładu Energetyki Cieplnej  w Wołominie Sp. z o.o. w celu dostosowania do wymogów zasady TPA, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń. 

Znak sprawy DWE/09/05/2022  

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę  Project Wojciech Dzienis.

Numer oferty Wykonawca Cena (brutto) Kryterium
Cena oferty –
waga 100%
przyznana punktacja
1 Project Wojciech Dzienis 8 899,31 zł 100 pkt.

 

Załączniki:
Pobierz plik (202208190017-iowo.pdf)202208190017-iowo.pdf39 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119