• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja o wyborze oferty ws. wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego - przedszkole przy ul. Wiejskiej - Traugutta

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej / Traugutta na dz. ew. nr 293/1, 292/1, 262/3, 291/1, 263/4, 290/1, 264/3, 289/1, 289/2, 289/3, 288/2 obr. 28 w Wołominie – Etap II. Znak sprawy: 6/2022
Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę numer 1, złożoną przez wykonawcę: INSTAL SITARZ Arkadiusz Sitarz, 05-400 Otwock, ul. Łukasińskiego 7

Ranking złożonych ofert:

Numer Oferty Wykonawca Wartość oferty netto Kryterium cena przyznana puktacja
1 INSTAL SITARZ
Arkadiusz Sitarz
05-400 Otwock, ul. Łukasińskiego 7
NIP: 532-186-09-15
47200,00 zł 100
2 FUH INSTAL-BUD
Szczepan Jan Mielczarczyk
07-206 Somianka, Nowe Wypychy 20
NIP: 762-001-22-19
57777,00 zł 81,69
Załączniki:
Pobierz plik (20220907021-wybor_oferty.pdf)20220907021-wybor_oferty.pdf52 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119