• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie ofertowe ws. studium wykonalności

ZNAK SPRAWY – DIS/02/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności inwestycji pt. „Wykorzystanie energii geotermalnej na cele ciepłownicze miasta Wołomin”.

Termin składania ofert upływa 27.10.2023r. o godzinie 10:00 03.11.2023 r. o godzinie 9.00.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.10.2023r. o godzinie 11:00 03.11.2023 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentacja postępowania (Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) dostępna do pobrania poniżej w załączeniu.

 

20.10.2023 r. - Uzupełnienie nr 1
------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniem udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy dla spełnienia warunku udziału Zamawiający uzna przedstawienie referencji dotyczących opracowania studium wykonalności w zakresie innego medium, np.: gazu?
Odp. Zamawiający uzna referencje dotyczące opracowania studium wykonalności wyłącznie w zakresie geotermii.

 

26.10.2023 r. - Uzupełnienie nr 2
--------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy w ramach przewidzianych prac przewidują Państwo wykonanie projektu robót geologicznych i czy takim doświadczeniem należy się wykazać?
Odp.: Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt robót geologicznych w przypadku wymagalności takiego projektu jako załącznika do wniosku o dofinansowanie inwestycji. W ramach postępowania należy wykazać się doświadczeniem w opracowaniu Studium Wykonalności w zakresie geotermii.

Pytanie 2. Czy w ramach wykonywanych prac firma lub konsorcjant ma wykazać się doświadczeniem w przygotowaniu studium wykonalności pod geotermię?
Odp.: W ramach wykonywanych prac należy wykazać się doświadczeniem w przygotowywaniu Studium Wykonalności w zakresie geotermii.

Pytanie 3. W związku ze złożonością tematu i poziomem jego skomplikowania zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 3.11.2023 r.
Odp.: W związku z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. przychyla się do prośby i wydłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2023 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2023 r. o godz. 9.30.

 

2023.11.03 - Informacja z otwarcia ofert
---------------------------------------------

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Oferent Wartość netto Wartość brutto
1. ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. 67 900,00 zł 83 517,00 zł
2. Multiconsult Polska Sp. z o.o. 28 000,00 zł 34 440,00 zł
3. PROINSOL Sp. z o.o. 238 000,00 zł 292 740,00 zł
4. GEOTERMIA POLSKA Sp. z o.o. 399 000,00 zł 490 770,00 zł

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119