• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wykonania dokumentacji technicznej przyłącza sieci ciepłowniczej - Teligi 1

ZANK SPRAWY 8/2023/PIDE

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla budowy przyłączy ciepłowniczych preizolowanych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu budowy (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania:
Przebudowa istniejącego przyłącza sieci ciepłowniczej kanałowej DN 50 do budynku przy ul. Teligi 1 na dz. ew. nr 112, 111 obr. 24  gm. Wołomin zgodnie z Zapytaniem Cenowym wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 18.12.2023r. o godzinie 10:00.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2023r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.

Materiały przetargowe (Zapytanie cenowe wraz z załącznikami) należy pobrać ze strony internetowej www.zec.wolomin.pl w zakładce przetargi.

 

2023.12.18 - Informacja z otwarcia ofert
------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 12 000,00 zł (netto).

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Wykonawca Kwota netto Kwota brutto Nadzór autorski
1. Gaz Media Projekt Sp. z o. o.
ul. Turowska 63
05-230 Kobyłka
10 000,00 zł 12 300,00 zł 300,00 zł
2. Energoekspert Sp. z o. o.
ul. Karłowicza 11 a
40-145 Katowice
24 500,00 zł 30 135,00 zł 1 600,00 zł
3 EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o.
ul. 11 listopada 121 B
07-410 Ostrołęka
14 900,00 zł 18 327,00 zł 1 000,00 zł

 

 

2023.12.18 - Informacja o wyborze oferty
-------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę firmę Gaz Media Projekt Sp. z o. o.

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca Kryterium
Cena brutto
Kryterium - Cena
Waga 100%
Przyznana punktacja
1 Gaz Media Projekt Sp. z o. o.
ul. Turowska 63
05-230 Kobyłka
12 300,00 100,00 pkt
2 Energoekspert Sp. z o. o.
ul. Karłowicza 11 a
40-145 Katowice
30 135,00 40,82 pkt
3 EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o. o.
ul. 11 listopada 121 B
07-410 Ostrołęka
18 327,00 67,11 pkt

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119