• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja o wyborze oferty ws. remontu pomieszczenia socjalnego - stołówki.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Remont pomieszczenia socjalnego - stołówka.

ZNAK SPRAWY DWE/09/02/2024

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę MARGO Marcin Godleś

Ranking złożonych ofert:

Numer ofert Wykonawca Wartość ogółem netto Wartość ogółem brutto Okres Gwarancji

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 85%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Gwarancja –

waga 15%

przyznana punktacja

Łączna liczba uzyskanych punktów
1.

Elmar Marcin Bielecki

ul. Graniczna 41

05-200 Zagościniec

71 544,72 zł

88 000 zł

36

50,50 pkt.

5 pkt.

55,50 pkt.

2.

MARGO Marcin Godleś

ul. Akacjowa 42

07-202 Leszczydół - Nowiny

42 500 zł

52 275 zł

24

85 pkt.

O pkt.

85 pkt.

3.

USŁUGI MALARSKO-REMONTOWE

Janusz Pawlicki
ul. Bilewiczówny 3
07-300 Ostrów Maz.

82 000 zł

100 860 zł

36

44,06 pkt.

5 pkt.

49,06 pkt.

Załączniki:
Pobierz plik (20240318160629.pdf)20240318160629.pdf63 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119