• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Informacja o wyborze oferty ws. zaprojektowania i dostawy kompaktowych węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 56 (węzeł I i II), Mieszka I 6 A, 8 i 10 w Wołominie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: ,,Zaprojektowanie i dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 56 węzeł I i li Mieszka I 6 A, 8 i 10 w Wołominie"

Znak sprawy DE/24/02/03

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę firmę Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka.

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium cena netto

Kryterium cena

-waga 90%, przyznana

punktacja

Kryterium gwarancja

okres gwarancji

Kryterium gwarancja

-waga 10%, przyznana

punktacja

Łączna punktacja

1

GEBWELL Sp. z o.o.

ul. Oliwska 48 G

80-209 Chwaszczyno

351500,00

53,7

5 lat

10

63,7

2

Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5

07-410 Ostrołęka

209 840,00

90

5 lat

10

100,00

3

Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków

257 200,00

73,4

3 lata

6

79,4

4

Construction Development Center Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 7A

61-017 Poznań

639 800,00

Oferta odrzucona - nie spełnia warunków udziału

w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze oferty.pdf53 kB

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119