• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wykonania kompletnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla budowy sieci.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu budowy (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla następujących zadań:

1)Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Kościelnej 56 na dz. ew. nr   14/13 obr. 31 Wołomin.

2)Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Kościelnej 77, oraz  Niepodległości 10 i 12 na dz. ew. nr 97/3, 97/15, 97/16, 97/26 obr. 25 Wołomin.

3)Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Mieszka I 5 i 7 oraz

4)Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Mieszka I 1 i 3, B.   Chrobrego 1 i  6 oraz Niepodległości 8 na dz. ew. nr 97/1, 97/13, 97/26, 97/2, 86/11, 86/27, 86/28, 97/18, 97/20, 97/5, 108/27, 108/10, 108/9 obr. 25 Wołomin.

5)Budowa przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Lipińskiej 20 na dz. ew. nr 237 obr. 27 Wołomin.

6)Budowa przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Traugutta na dz. ew. nr 268, 271, 286/1, 285/1 obr. 28 Wołomin.

zgodnie z Zapytaniem Cenowym wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 12.04.2024r. o godzinie 1000.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2024r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.

Materiały przetargowe (Zapytanie cenowe wraz z załącznikami) należy pobrać ze strony internetowej www.zec.wolomin.pl w zakładce przetargi.

 

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119