• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wykonanie dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy sieci ciepłowniczej.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu DE/24/03/02 obejmującym ten sam przedmiot zamówienia, co unieważnione postępowanie nr DE/24/01/15 na: „Wykonanie dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy:

Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic 2xdn40/125 – 2xdn150/280 do budynków przy ul. Mieszka I 6a, 12, 12a, 14b, 14c, Lipińskiej 87, Reja 23 i 23a w Wołominie na dz. Nr 14/22, 14/44, 14/18, 14/17, 14/16, 14/26, 14/24, 14/25, 14/31, 14/23, 14/15 obr. 31 gm. Wołomin.

Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic 2xdn32/125 – 2xdn100/225 od sieci ciepłowniczej 2xdn100/225 do budynków przy ul. Mieszka I 14, 14a, 16, 18 w Wołominie na dz. Nr 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/44 obr. 31 gm. Wołomin.” zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 19.04.2024r. o godzinie 1000.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2024 r. o godzinie 1130 .

Materiały (Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) należy pobrać ze strony internetowej www.zec.wolomin.pl w zakładce przetargi.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy przesłania oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres poczty elektronicznej do godziny składania ofert, a następnie wykonawca przed datą i godziną wyznaczoną na składnie ofert przesyła hasło do oferty.

 

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119