Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o informuje, że po przeanalizowaniu ofert na zadanie: zakup i dostawa koparko-ładowarki nowej lub używanej (w dobrym stanie technicznym) została wybrana oferta firmy:

Waryński Trade Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa

Cena łączna netto: 232 000,00 zł

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.