• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie kontynuuje realizację ambitnego projektu systemu kogeneracyjnego, o którym informowaliśmy już na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Kogeneracja, czyli współprodukcja energii elektrycznej i ciepła, jest rozwiązaniem, które pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliwa, jednocześnie redukując emisję szkodliwych substancji do atmosfery. To podejście wpisuje się w globalne trendy oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Niedawno osiągnęliśmy znaczący kamień milowy w ramach tego projektu. Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy od PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych planowanych do wdrożenia w Wołominie. Jest to kluczowy krok, umożliwiający nam sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej, a co za tym idzie, zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej i ekonomicznej energii.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej będą pokrywały około 90% kosztów zakupu paliwa gazowego, wykorzystywanego w procesie kogeneracji. Co więcej, wytworzone ciepło zostanie wprowadzone do lokalnej sieci ciepłowniczej, zapewniając mieszkańcom nie tylko oszczędności, ale i komfort cieplny.

Był to ostatni wymagany dokument, który otwiera nam drogę do kolejnego istotnego przedsięwzięcia – udziału w aukcji kogeneracyjnej ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przystąpienie do niej już w czerwcu to nasz kolejny cel, który zamierzamy osiągnąć z przekonaniem o jego wygranej. Triumf w tej aukcji zagwarantuje nam dopłaty do każdego wyprodukowanego megawata energii elektrycznej, pod warunkiem sprzedaży 70% energii do sieci dystrybucyjnej.

Nasze działania są nakierowane na ustabilizowanie cen ciepła i ograniczenie obciążeń finansowych dla mieszkańców. Inwestycja w system kogeneracyjny to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta i odpowiedź na rosnące koszty produkcji ciepła i energii.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119