W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z prowadzeniem obsługi bankowej zostały wybrane oferty następujących banków:

SK Bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
05-200 Wołomin
ul. Wąska 18

- marża ryzyka kredytowego - 0,50%
- prowizje i opłaty związane ze złożeniem wniosku o kredyt - 0,00%
- koszty obsługi bankowej - 0,00 zł

Bank Pekao S.A.
03-708 Warszawa
ul. Kłopotowskiego 15

- marża ryzyka kredytowego - 0,45%
- prowizje i opłaty związane ze złożeniem wniosku o kredyt -0,00%
- koszty obsługi bankowej - 0,00zł

Dziękujemy za złożenie oferty, jednocześnie zapraszamy do współpracy w latach następnych.