Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z prowadzeniem obsługi bankowej zostały wybrane oferty następujących banków:

SK Bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
05-200 Wołomin
ul. Wąska 18

- marża ryzyka kredytowego - 0,50%
- prowizje i opłaty związane ze złożeniem wniosku o kredyt - 0,00%
- koszty obsługi bankowej - 0,00 zł

Bank Pekao S.A.
03-708 Warszawa
ul. Kłopotowskiego 15

- marża ryzyka kredytowego - 0,45%
- prowizje i opłaty związane ze złożeniem wniosku o kredyt -0,00%
- koszty obsługi bankowej - 0,00zł

Dziękujemy za złożenie oferty, jednocześnie zapraszamy do współpracy w latach następnych.