Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Wołomina w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński,
ul. Socjalna 5 lok. 6,
93-324 Łódź

Całkowita cena zaoferowana przez w/w firmę wynosi 2.400,00 zł. netto
i jest najniższa ze wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.