Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla potrzeb budowy przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do projektowanego budynku na działce ewidencyjnej 10/8 obr. 11 przy ulicy Geodetów w Wołominie została wybrana oferta firmy:

GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 4

Cena zaoferowana za wykonanie dokumentacji wynosi 7.500,00 zł. netto.
Okres gwarancji – 2 lata.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20161205039-wybor_oferty.pdf)20161205039-wybor_oferty.pdf424 kB