Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ulicy Wileńskiej przystępuje do dokładnej lokalizacji miejsca awarii. Po dokonaniu odkrywki i ustaleniu zakresu awarii będziemy na bieżąco informować o postępach prac. Obecnie energia cieplna do mieszkańców dopływa bez zakłóceń.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące:
wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej w obiektach Centralnej Ciepłowni i pomieszczeniach węzłów własnych ZEC wpłynęły 3 oferty. Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Usług i Pomiarów Elektrycznych „ZUIPE”
94-410 Łódź,
ul. Podchorążych 142

która to przedstawiła najkorzystniejszą ofertę: 14 551,10zł + VAT,

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Dziękujemy Serdecznie za złożone oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach przetargowych.

Załączniki:
Pobierz plik (201706130019-wybor_oferty.pdf)201706130019-wybor_oferty.pdf63 kB