Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące:
wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej w obiektach Centralnej Ciepłowni i pomieszczeniach węzłów własnych ZEC wpłynęły 3 oferty. Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Usług i Pomiarów Elektrycznych „ZUIPE”
94-410 Łódź,
ul. Podchorążych 142

która to przedstawiła najkorzystniejszą ofertę: 14 551,10zł + VAT,

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Dziękujemy Serdecznie za złożone oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach przetargowych.

Załączniki:
Pobierz plik (201706130019-wybor_oferty.pdf)201706130019-wybor_oferty.pdf63 kB