Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 3 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

KOBOS Bolesław Staszczyk,
75-640 Koszalin, Maszkowo

która to przedstawiła najkorzystniejszą ofertę:
cena czyszczenia 1 kotła:
WR-25 – 5 200,00 PLN + VAT
WR-10 – 2 400,00 PLN + VAT

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach przetargowych.

Załączniki:
Pobierz plik (201707030021-wybor_oferty.pdf)201707030021-wybor_oferty.pdf61 kB