Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania ofertowego na opracowanie analizy ekonomicznej planu wieloletniego rozwoju ZEC Wołomin (Biznes Plan).

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że po opracowaniu szczegółowej strategii rozwoju firmy postępowanie zostanie wznowione.