W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania ofertowego na opracowanie analizy ekonomicznej planu wieloletniego rozwoju ZEC Wołomin (Biznes Plan).

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że po opracowaniu szczegółowej strategii rozwoju firmy postępowanie zostanie wznowione.