Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ zrezygnowano z realizacji zadań nr 3 i 4. Jednocześnie w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 4 SIWZ dokonano podziału zadań na dwóch Wykonawców.

Po przeanalizowaniu ofert wspólnie dla zadań nr 1 i 2 i dla zadań nr 5 i 6 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

ZUC „TERMIX” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 65
26-600 Radom

Cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych dla Zadań nr 5 i 6 wynosi 765 994,09 zł netto.
Okres gwarancji – 10 lat.

OLBUD Gierwielaniec Sp. J.
ul. Kleczewska 16
62-510 Konin

Cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych dla Zadań nr 1 i 2 wynosi 380 176,83 zł netto.
Okres gwarancji – 10 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20180202002-wybor_oferty.pdf)20180202002-wybor_oferty.pdf70 kB