Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży złomu została wybrana oferta firmy:

Stacjonarny i obwoźny skup surowców wtórnych
Krzysztof Dzwonkowski
01-357 Warszawa
ul. Muszlowa 3/169

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo spośród wszystkich wniosków złożonych w postępowaniu konkursowym.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.