Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1 - Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i PFU wymogu zamontowania dwóch nowych wentylatorów wyciągowych. Uważamy, że realizowanie tak dużej inwestycji z wykorzystaniem szczególnie prawie 40-letniego wentylatora produkcji Fawent jest obarczone sporym ryzykiem. Jeśli nawet istniejące wentylatory teoretycznie (zgodnie z katalogowymi charakterystykami) będą posiadać parametry zapewniające ich prawidłową pracę z nowymi instalacjami odpylania to może się okazać, że w rzeczywistości te parametry (przede wszystkim spręż) ze względu na wieloletnią eksploatację będą znacząco odbiegać od parametrów wzorcowych.

Ad. 1. SIWZ i PFU pozostaje nie zmienione dotyczące wentylatorów wyciągowych

Pytanie 2 - Prosimy o potwierdzenie, że wykorzystując istniejące falowniki wentylatorów wyciągowych można również wykorzystać istniejące przewody zasilające tj. od rozdzielni do falowników i od falowników do wentylatorów wyciągowych.
Ad. 2 Można również wykorzystać istniejące przewody zasilające tj. od rozdzielni do falowników i od falowników do wentylatorów wyciągowych.

Załączniki:
Pobierz plik (20190326008-uzo4-odpowiedzi.pdf)20190326008-uzo4-odpowiedzi.pdf96 kB