W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi sprzątania oraz pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych.


Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do sekretariatu ZEC w Wołominie Sp. z o. o. ul. Szosa Jadowska 49 nie później niż do dnia 25.10.2019 do godziny 12.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania w załączniku.