W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2021 roku”

Zamawiający unieważnia postępowanie stosując odpowiednio art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, to jest ze względu na to, że wskutek błędu formalnego postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (20201113012-uniewaznienie.pdf)20201113012-uniewaznienie.pdf69 kB