W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SWZ na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi róg ul. Lipińskiej, dz. ew. nr 196/71, 196/70, 196/72, 196/73, 196/74, 196/75, 196/76, 196/77, 196/78 obręb: Wołomin 24, gm. Wołomin
w Wołominie została wybrana oferta firmy:

F.U.H. INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
Nowe Wypychy 20
07-206 Somianka

Całkowita cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą wszystkich materiałów wynosi - 90.000,00 zł. netto.
Okres gwarancji – 5 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20210607005-wybor_oferty.pdf)20210607005-wybor_oferty.pdf58 kB