ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ po przeanalizowaniu ofert oddzielnie dla grupy zadań oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynków na terenie Wołomina w roku 2014 zostały wybrane oferty następujących firm:

„MAZUR” Zbigniew Chechłowski
ul. Jeziołowicza 12/5
10-690 Olsztyn

Cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych dla Zadań nr 1, 4, 5, 8 i 9 wynosi 117.982,55 zł. netto.
Okres gwarancji – 10 lat.
 

„OLBUD” Gierwielaniec Sp. J.
ul. Kleczewska 16
62-510 Konin

Cena zaoferowana za wykonanie robót budowlano – montażowych dla Zadań nr 2, 3, 6 i 7 wynosi 125.035,38 zł. netto.
Okres gwarancji – 10 lat.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.