ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert i ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartych w SIWZ na budowę przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej Etap III i IV do Galerii Handlowej „Fabryka Projekt” w Wołominie została wybrana oferta firmy:

P.U. „UNIWERS” Zdzisław Kuniczuk
ul. Krasickiego 19
76-270 Ustka

Cena zaoferowana za wykonanie wszystkich robót budowlano - montażowych wynosi 642.570,00 zł. netto.
Okres gwarancji – 10 lat.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.